Mga paagi aron malikayan ang sunog: fire district

Shares
Fire-Prevention-Month-2013
Lapu-Lapu City supports Fire Prevention Month 2013. (Photo By Fritz John A Menguito)

The following fire prevention guidelines (in Cebuano) are released by the Bureau of Fire Protection located in Purok Gabim, Gun-ob, Lapu-Lapu City for the information of residents.

Telefax: 340-0252

Mga Pahimangno Para Malikayan ang Sunog

1. Ibutang ang numero sa kabumberohan duol sa inyong telepono.

2. Limpyuhi ang panimalay ug ilabay ang mga sagbot, mga buya nga papel, ug uban pang butang nga dali masunog.

3. Ibutang ang posporo sa lugar nga dili makab-ot sa mga bata.

4. Ayaw ibutang ang magsiga nga lamparilya o kandila duol sa mga kurtina o sa lugar diil dali kini matumba. Palunga kini sa sili pa matulog.

5.Ayaw pagtinil sulod sa balay ug mga butang o materyales nga dali masunog sama sa gasolina, alcohl, ga-as, thiner o pintal.

6. Regular nga ipatan-aw ang koneksyon sa kuryente sa panimalay ug ipaayo lamang kini sa lisenyadong elektrisyan.

7. Palunga ug ibta gikan sa outlet ang koneksyon sa tanang de-koryenteng appliances kung wala na kini gamita.

8. Ayaw pulihi ug wire, sinsilyo o uban pang klaseng metal ang nibuto nga fuse.

9. Palunga ang sigarilyo ug siguraduha nga bugnaw ang sulod sa ashray sa dili pa kini iyabo sa basurahan. Ayaw panigarilyo nga naghigda o sulod sa kwarto katulgan.

10. Ayaw pasagdahi ang kaha kung ikaw nagluto o nagmantika. Ayaw ipadayon ang pagbutang sa pagkaon kung nag-aso na ang kaha. Palunga una ang stove ug pabugnawa ang mantika.

11. Sa panahon nga nagkayo na ang kaha, tabuni kini sa iyang takob o basa nga panapton o tuwalya ug pabugnawa una solud sa 30 ka minutos.

12.Mas mayo nga adunay “FIRE EXTINGUISHER” sa panimalay. Makatabang kini sa pagpatay sa kayo ug maghatag kini ug higayon nga makatawag sa kabumberohan.

13. Planuha ang paagi sa pag-eskapo o “ESCAPE ROUTE” kung pananglitmasunog ang panimalay. Praktisa pud ninyo kini.

Emergency Contact Numbers

Patrol 117 ———————————-→ 117
Bereau of Fire Protection Hotline -→ 160

Lapu-Lapu City Fire District, substations

Central Fire Station (Gun-ob) ——→ 340-0252
Babag Fire Station ———————-→ 340-4821
Marigondon Fire Station ————-→ 236-7939
Mactan Fire Station ——————–→ 342-8508
Poblacion Fire Station ——————→ 342-8510
ERUF ——————————————→ 340-2994

(Hotline)161

Shares
The following two tabs change content below.

Strategic Communications Office

The Strategic Communications Office is the communications arm of the Lapu-Lapu City Government.

Latest posts by Strategic Communications Office (see all)